Pomysłowość Obywateli RP nie zna granic. Działacze tej organizacji wynajęli na kilka dni pokój w hotelu Wysoka Brama z widokiem na olsztyńską starówkę tylko po to, aby rozwiesić baner w turystycznym centrum Olsztyna.

Na murach Wysokiej Bramy rozwiesili baner z napisem Konstytucja oraz flagę polską i unijną wzbudzając oczywiście zainteresowanie przechodniów. Tak się złożyło, że w tym samym czasie Michał Wypij, kandydat na prezydenta Olsztyna, targał wózek wyborczy z jabłkami, które rozdawał mieszkańcom miasta.

Szanuj pan Konstytucję – krzyczeli do Wypija Obywatele RP.