Rośliny energetyczne, to takie uprawy, których energetyczne wykorzystanie nie tylko jest możliwe, ale przede wszystkim opłacalne. Oznacza, to że ich wartość opałowa po wysuszeniu jest porównywalna  z innymi nośnikami energetycznymi. Zaletą roślin energetycznych są niewątpliwie ich niewielkie wymagania glebowo – klimatyczne, co oznacza, że mogą być one uprawiane na ziemiach, które nie są wykorzystywane w produkcji typowo rolniczej. Tego typu uprawy nie są zbyt skomplikowane i kosztowne, dlatego wyprodukowana z nich energia jest przystępna cenowo.

Najbardziej popularnymi roślinami w Polsce są (gatunek – wydajność / wartość opałowa):

–          Wierzba wiciowa (energetyczna) – 15 t s.m./ha / 18 MJ/kg
–          Miskant olbrzymi – 20 do 25 t s.m./ha / 15 do 18 MJ/kg
–           Ślazowiec pensylwański – 20 do 25 t s.m./ha / 15 MJ/kg
–           Słonecznik bulwiasty (topinambur)
–          Topola energetyczna (Populus sp.) – 6 do 12 t s.m./ha / 18 MJ/kg
–          Róża wielokwiatowa (Rosa multiphlora) – 10 do 20 t s.m./ha / 18,5 MJ/kg

Powierzchnia upraw energetycznych występujących aktualnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi około 1 300 ha i w większości jest to wierzba energetyczna (640ha) oraz miskantus (540 ha).

W skali kraju potencjał energetyczny możliwy do uzyskania z plantacji energetycznych wynosi nie mniej niż 47 250 TJ.

W przypadku polowych plantacji roślin energetycznych istnieje potencjalna możliwość zagospodarowania stabilizowanych osadów ściekowych z lokalnych oczyszczalni ścieków.

W województwie warmińsko-mazurskim istnieje kilka dużych instalacji produkujących energię cieplną na bazie słomy, odpadów drzewnych oraz zrębków z plantacji energetycznych, najważniejsze z nich to:

– kotłownia opalana słomą we Fromborku (6,5 MW),
– kotłownia miejska opalana drewnem w Piszu (21 MW),
– kotłownia opalana zrębkami wierzby energetycznej w Łukcie (2,5 MW),
– kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej w Jonkowie opalana biomasą (3 MW)

Na terenie Warmii i Mazur funkcjonują też obiekty, w których występuje współspalanie nośników konwencjonalnych (węgla) i odnawialnych (biomasy w postaci zrębków):

– Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie,
– Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na obiekcie o mocy 45,8 MW.