Bezrobocie w regionie spada od 6 lat i obecnie jest najniższe od 1990 r. Ciągle jednak stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju. Więcej na ten temat w infografice przygotowanej przez Urząd Statystyczny w Olsztynie.